EHBO Basis

Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken, thuis, op straat of tijdens het werk. Van ernstige tot minder ernstige ongevallen. Nog maar al te vaak wordt bij ongelukken vertrouwd op het initiatief van een ander of wacht men op een arts of ambulance. Vaak berust dit afwachten op een tekort aan kennis van Eerste Hulp.

Het is van groot belang dat men bij ongevallen snel en op de juiste wijze Eerst Hulp kan bieden. Inzicht en kennis van letsels kunnen u helpen om ook preventief ongelukken te voorkomen.

Programma EHBO Basis
De theorie- en praktijklessen worden gecoördineerd in samenwerking met een LTOS “slachtoffer”.

  • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp
  • aedStoornissen in het bewustzijn en in de ademhaling
  • Stilstand van de bloiesomloop
  • Ernstige uitwendige bloedingen
  • Shock
  • Brandwonden
  • Ontwrichting en botbreuken
  • Vergiftiging
  • Menselijk lichaam

Deelnemers
De Basiscursus EHBO is voor iedereen die Eerst Hulp, verdergaand dan BHV, op een verantwoorde wijze kan toepassen. Na het volgen van deze cursus is men in staat om op een juiste wijze Eerst Hulp te verlenen aan een medemens met een plotseling optredende stoornis in ziijn/haar gezondheidstoestand als gevolg van een ziekte of ongeval.

Opleiding EHBO Basis in company
De opleiding wordt uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. Ik maak graag voor u een offerte op maat.

Opleiding EHBO voor kleine aantallen deelnemers
De opleiding wordt uitgevoerd op een trainigscentrum. Voor deze cursussen bestaat de mogelijkheid zich rechtstreeks via de website aan te melden. Bij de cursusprijzen zijn boeken, diplomakosten, koffie, thee en lunch bij de prijs inbegrepen.

Cursusduur
Opleiding: 3 dagen of 24 uur verdeeld over meerdere dagdelen inclusief examen.

Examen / Diploma
Tijdens de laatste dag wordt de cursus afgesloten met een erkend Oranje Kruis examen. Het examen wordt afgenomen door een docent en een arts die door het Oranje Kruis zijn toegewezen. Het examen wordt ondersteund door een LOTUS “slachtoffer”. Bij goed gevolg ontvangt u na circa zes weken het Oranje Kruis diploma EHBO. De examenkosten bedragen € 65,00

Het diploma behoudt, indien u jaarlijks de Herhalingscursus EHBO volgt, twee jaar zijn geldigheid.

Cursusprijs
Voor een passende prijs kunt u mij een mail sturen voor een vrijblijvende offerte. Ook kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier op de website.