BHV Basis

In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten minste één medewerker zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Afhankelijk van onder andere de bedrijfsomvang, het aantal medewerkers en het aantal bezoekers zijn vaak meer hulpverleners noodzakelijk. Als met goed gevolg de tweedaagse training Bedrijfshulpverlening (BHV) is doorlopen, ontvangt de deelnemer een diploma met een bijbehorend pasje, dat is afgestemd op het betreffende onderdeel van de Arbowet.

Het onderdeel reanimatie is afgestemd op de criteria van de Nederlandse Reanimatie Raad. Het certificaat blijft één jaar geldig. Het gaat bij het volgen van deze trainingen om meer dan alleen het voldoen aan een wettelijke verplichting. U levert een bijdrage aan het welzijn van uw medewerkers en aan de veiligheid binnen uw organisatie.

Belangrijk is dat BHV-ers elk jaar deelnemen aan herhalingstrainingen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Als u beschikt over een diploma Bedrijfshulpverlening wordt dit verlengd als u deze herhalingstraining met succes heeft gevolgd.

Programma Basistraining BHVDSC_5062

  • Levensreddend handelingen.
  • Reanimatie.
  • Theorie Verbranding en Blussing.
  • Meldingsprocedure.
  • Ontruimen
  • Praktisch gebruik kleine blusmiddelen.

 

Deelnemers
Medewerkers die binnen hun bedrijf de taak van bedrijfshulpverleners hebben, volgen de tweedaagse training Bedrijfshulpverlening. Deelnemers die een geldig EHBO-diploma kunnen overleggen, worden vrijgesteld voor het onderdeel Eerste hulp enLevensreddend handelen.
Medewerkers die beschikken over een diploma bedrijfshulpverlener nemen éénmaal per twaalf maanden deel aan de herhalingstraining.

Opleiding BHV (In Company)
De training wordt uitgevoerd op een tiijdstip en een plaats die u het best schikt. Ik maak graag voor u een offerte op maat

Opleiding BHV
De training wordt uitgevoerd op een trainingscentrum. Voor deze cursussen bestaat de mogelijkheid zich rechtstreeks via de website aan te melden. Bij de cursusprijzen zijn boeken, diplomakosten, koffie, thee en lunch bij de prijs inbegrepen. 

Cursusduur
Opleiding: 2 dagen of 16 uur verdeeld over meerdere dagdelen inclusief examens.

Aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 16

Diploma
Diploma met bijbehorend pasje van het NIBHV met een geldigheid van één jaar

Cursusprijs
Voor een passende prijs kunt u mij een mail sturen voor een vrijblijvende offerte. Ook kunt gebruik maken van het aanvraagformulier op de website.