Ploegleider BHV

Wat doet een ploegleider BHV?
Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn/haar ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod.

Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden.

Programma Ploegleider BHV 

Theorie:

  • Organisatie BHV.
  • Externe hulpdiensten.
  • Coordineren van hulpverlening
  • Verbindingen en communicatie.
  • Opzetten/begeleiden van oefeningen.

Praktijk:

  • Inzetoefening
  • Verkennningsoefening
  • Communicatieoefening
  • Ontruimingsoefening

Deelnemers
De cursus Ploegleider BHV is voor iedereen die bij de calamiteitenbestrijding leiding moet kunnen geven aan een groep BHV-ers en verantwoording draagt voor de uitvoering van het BHV-beleid binnen de eigen organisatie.

Voor de cursus Ploegleider BHV dient u een geldig Basisdiploma BHV in uw bezit te hebben.

Opleiding Ploegleider BHV
De opleiding Ploegleider BHV als open inschrijving. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de sector of branche van de deelnemers. Eén van de deelnemende bedrijven of instellingen fungeert hierbij als gastheer en stelt faciliteiten beschikbaar.

Cursusduur
Opleiding: 2 dagen of 16 uur verdeeld over meerdere dagdelen inclusief examen met een tussenliggende periode van enkele weken. Hierin dienen de kandidaten een praktijkopdracht voor te bereiden, hiervan een verslag te maken en dit de tweede opleidingsdag, als onderdeel van het examen, te presenteren en uit te voeren.

Aantal deelnemers
De cursus zal plaatsvinden bij minimaal 6 en maximaal 10 personen.

Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk examen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) waarna de kandidaten bij voldoende resultaat het Diploma Ploegleider Bedrijfshulpverlening NIBHV ontvangen.

Cursusprijs
Voor een passende prijs kunt u mij een mail sturen voor een vrijblijvende offerte. Ook kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier op de website.