BHV Herhaling

In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten minste één medewerker zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Afhankelijk van onder andere de bedrijfsomvang, het aantal medewerkers en het aantal bezoekers zijn vaak meer hulpverleners noodzakelijk. Als met goed gevolg de tweedaagse training Bedrijfshulpverlening (BHV) is doorlopen, ontvangt de deelnemer een diploma met bijbehorend pasje, dat is afgestemd op het betreffende onderdeel van de Arbowet.

Het onderdeel reanimatie is afgestemd op de criteria van de Nederlandse Reanimatie Raad. Het certificaat blijft één jaar geldig. Het gaat bij het volgen van deze trainingen om meer dan alleen het voldoen aan een wettelijke verplichting. U levert een bijdrage aan het welzijn van uw medewerkers en aan de veiligheid binnen uw organisatie.

Belangrijk is dat BHV-ers elk jaar deelnemen aan herhalingstrainingen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Als u beschikt over een diploma Bedrijfshulpverlening wordt dit verlengd als u deze herhalingstraining met succes heeft gevolgd.

Programma Herhalingstraining BHV

  • Herhaling hoofdzaken theorie
  • Levensreddend handelingen.
  • Reanimatie.
  • Meldingsprocedure.
  • Ontruimingsoefeningen
  • Praktisch gebruik kleine blusmiddelen. 

Deelnemers
Medewerkers die binnen hun bedrijf de taak van bedrijfshulpverleners hebben, volgen de tweedaagse training Bedrijfshulpverlening. Deelnemers die een geldig EHBO-diploma kunnen overleggen, worden vrijgesteld voor het onderdeel levensreddend handelen en reanimatie.

Medewerkers die beschikken over een diploma bedrijfshulpverlener nemenb éénmaal per twaalf maanden deel aan de herhalingstraining.

Herhaling BHV (In Company)
De training wordt uitgevoerd op een tiijdstip en een plaats die u het best schikt. Ik maak graag voor u een offerte op maat

Herhaling BHV
De training wordt uitgevoerd op een trainingscentrum. Voor deze cursussen bestaat de mogelijkheid zich rechtstreeks via de website aan te melden. Bij de cursusprijzen zijn boeken, diplomakosten, koffie, thee en lunch bij de prijs inbegrepen.

Cursusduur
1 dag of 8 uur verdeeld over meerdere dagdelen.

Aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 16

Diplomaverlenging
Verlenging van het diploma met bijbehorend pasje (NIBHV) met een geldigheid van één jaar

Cursusprijs
Voor een passende prijs kunt u mij een mail sturen voor een vrijblijvende offerte. Ook kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier op de website.

  •  Indien u elders het basisdiploma heeft gehaald kunt u na overlegging van uw diploma of certificaat uw herhalingscursus vervolgen bij MBO Muis Bedrijfsopleidingen.