Meer koolmonoxidevergiftigingen door slechte CV-ketels

Er vallen steeds meer slachtoffers door verkeerd geïnstalleerde of slecht onderhouden cv-ketels.

Dat blijkt uit onderzoek van televisieprogramma Dit is de Dag Onderzoek.

Terwijl het aantal slachtoffers door open geisers afneemt, onder meer doordat er steeds minder geisers in omloop zijn, stijgt het aantal mensen dat een vergiftiging oploopt door een cv-ketel. Door slechte installatie van verwarmingsapparatuur kunnen ook moderne ketels koolmonoxide lekken, zo blijkt in het programma.

 

Volgens voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vallen er jaarlijks gemiddeld honderd gewonden en tien doden door koolmonoxidevergiftiging in Nederland. De OVV is een onderzoek begonnen naar de situatie.

Bekwaamheid

Sinds in 2007 de Vestigingswet voor bedrijven is afgeschaft, hoeven installatiebedrijven niet aan speciale bekwaamheidseisen voldoen om een onderneming te beginnen. Er is volgens de brandweer de afgelopen jaren sprake van een toename van het aantal onbekwame installateurs op de markt.

”Iedereen kan in feite freubelen met gasinstallaties, met gastoestellen. Dat komt omdat er te weinig regelgeving is op dat gebied”, zegt Charles Meijer van Brandweer Nederland in Dit is De Dag Onderzoek.Hij pleit ervoor dat er vanuit de overheid weer eisen worden gesteld aan de kwaliteit van installateurs. Dat is in België en Duitsland al het geval.

Slachtoffers

Onderzoek van Dit is de Dag wijst uit dat er vorig jaar 83 slachtoffers zijn gevallen door koolmonoxidevergiftiging door cv-ketels. Door geisers vielen dertig slachtoffers. Eén persoon overleed aan de vergiftiging. In 2012 kregen nog 85 mensen te maken met een vergiftiging door een slechte geiser, terwijl er toen 73 slachtoffers vielen door een verkeerd geplaatste cv-ketel. Het aantal open geisers in Nederland daalt al jaren. In 2001 had nog 1,7 miljoen huishoudens een geiser. In 2012 was dat nog maar 550.000.