Beheerder brandmeldinstallatie

De betrouwbaarheid van een brandmeldinstallatie (BMI) in een gebouw valt of staat bij het aantal onechte of ongewenste meldingen en storingen die de installatie geeft. Deze meldingen worden vaak niet door de techniek van de BMI veroorzaakt, maar door gebrekkig beheer en onderhoud van de installatie.

In de norm NEN 2654-1 en NEN 2654-2 staan de eisen die gesteld worden om tot een goed beheer, controle en onderhoud van de BMI te komen.

De NEN 2654 vertrouwt de taken en verantwoordelijkheden die hiermee samenhangen toe aan een zogenaamde Beheerder Brandmeldinstallatie(BBMI) 

De Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI) voert het dagelijkse beheer uit en is tevens de contactpersoon voor de instanties die met het functioneren van de BMI te maken hebben. Een BBMI draagt bij tot de brandveiligheid van het bedrijf of instelling. Gebruikers van een BMI die doormelden aan de brandweer, worden meestal verplicht tot het onderhouden van de brandmeldinstallatie volgens de NEN 2654-1. Dit houdt in dat er in een organisatie minstens één BBMI aanwezig moet zijn. Vanwege de aard van de taken en verantwoordelijkhden van een BBMI is het aan te bevelen deze een plaats in de BHV-organisatie te geven.

Programma Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI) 

  • Taken van de BBMI
  • Voorschriften, normen en eisen die gesteld worden aan BMI en ontruimingsinstallaties
  • De opbouw, werking en componenten van de brandmeldinstallatie
  • Het registreren en rapporteren van gegevens in het logboek
  • De documenten behorend bij een brandmeldinstallatie
  • Instrueren van derden

Deelnemers
De cursus is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met het bedienen en het technische beheer van de brandmeldinstallatie.

Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis om aangewezen te worden als BBMI zoals vastgelegd in de NEN-norm 2654-1 en 2654-2

Cursusduur
1,5 dag of 12 uur verdeeld over meerdere dagdelen, inclusief examen.

Deze dagdelen zijn niet aanééngesloten. In de tussenliggende periode dient u een aantal opdrachten uit te werken in de eigen organisatie.

Aantal deelnemers
Minimaal 4, maximaal 8

Diploma
NIBHV-diploma Beheerder Brandmeldinstallatie

Cursusprijs
Voor een passende prijs kunt u mij een mail sturen voor een vrijblijvende offerte. Ook kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier op de website.